Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрЗГ-ын тогтоолТэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай /2016-05-31 №292/

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай /2016-05-31 №292/

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай /2016-05-31 №292/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 292
ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

  1.  Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 2016 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 21.000 (хорин нэгэн мянган) төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцож олгохыг Сангийн сайд Б.Болор, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ нарт даалгасугай.
  2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн алба хаасны бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 251.000 (хоёр зуун тавин нэгэн мянган) төгрөгөөр, хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 216.000 (хоёр зуун арван зургаан  мянган) төгрөгөөр тус тус шинэчлэн тогтоосугай.
  3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай” Засгийн газрын 2015 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 52 дугаар тогтоолын     1 дүгээр зүйлийн “б”, “в” заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд

С.ЭРДЭНЭ