Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрЗГ-ын тогтоолЖагсаалт батлах тухай (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн) /2008.04.18/

Жагсаалт батлах тухай (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн) /2008.04.18/

Жагсаалт батлах тухай (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн) /2008.04.18/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2008 оны 04 дугаар сарын 18-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 142

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн)

Жагсаалт батлах тухай

 

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн            5 дахь хэсэг, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 3.0 хувиар төлөх ажил олгогчийн   жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтын, “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 2.0 хувиар төлөх ажил олгогчийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталж 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

2. Энэ тогтоолд заагаагүй бусад ажил олгогчийн төлбөл зохих үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 1.0 хувиар тогтоосугай.

3. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд төсвийн байгууллагын 2008 онд төлбөл зохих шимтгэлийн орлогод улсын төсвөөс олгох санхүүжилтийг суутган тооцох зохицуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаан, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Д.Дэмбэрэл нарт даалгасугай.

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 1994 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 171 дүгээр тогтоолын 10 дугаар зүйлийг 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

С.БАЯР

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд

Д.ДЭМБЭРЭЛ