Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрМэдээ78.7 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг цахимаар шийдвэрлэлээ

78.7 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг цахимаар шийдвэрлэлээ

Иргэн, даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг амбулаторийн карт, төрөлжсөн мэргэжлийн үзлэг шинжилгээний дүгнэлт, Эмнэлэг хяналтын комиссын хурлын саналыг үндэслэн иргэнийг ирүүлэхгүйгээр цахимаар шийдвэрлэж байна. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах 31 комисс 9.3 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг шинээр тогтоож, 63.3 мянган хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг сунгаж, 6.1 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг цуцлан, нийт 78.7 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг шийдвэрлэлээ.