Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-3918 7027-2461
НүүрМэдээХНХЯ-НААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫГ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ШАЛГАХ АЖЛЫГ ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, АТГ, ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, ЭХМТК-ТОЙ ХАМТРАН 2021 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН.

ХНХЯ-НААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫГ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ШАЛГАХ АЖЛЫГ ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, АТГ, ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, ЭХМТК-ТОЙ ХАМТРАН 2021 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН.

ХНХЯ-наас Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг улсын хэмжээнд шалгах ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллага, АТГ, цагдаагийн газар, ЭХМТК-той хамтран 2021 онд зохион байгуулж, 66 мянган хүнийг шалгаж, 3700 гаруй зөрчил илрүүлэн, хоёр мянган хүний шийдвэрийг цуцалж, тэтгэврийн сангийн зардлыг 17 тэрбум төгрөгөөр хэмнэсэн.

Авлигатай Тэмцэх Газар

АТГ – Олон Нийтийн Төв