Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-2461
НүүрМэдээТЭТГЭВЭР ӨӨРЧЛӨХ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМААР АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

ТЭТГЭВЭР ӨӨРЧЛӨХ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМААР АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Үүнтэй холбогдуулан дээрх хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2019-2023 онуудад дараалсан 6, 7 жилийн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос тэтгэвэр бодуулсан тэтгэвэр авагчийн 5 жилийн цалин хөлсөө сонгож, тэтгэврээ нэг удаа өөрчлөн тогтоолгох хүсэлтийг энэ оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөрт багтаан авч, тэтгэврийг нь өөрчлөн тогтоож 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс олгох гэж байна.
Иймд 2019-2023 онд тэтгэвэр тогтоолгосон тэтгэвэр авагч та өөрт аль ашигтай байх дараалсан 5 жилийн цалин хөлсөө сонгож, тэтгэврээ нэг удаа өөрчлүүлэх хүсэлтээ цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Шаардлагатай тохиолдолд харьяалах аймаг, сумынхаа нийгмийн даатгалын байцаагчид хандан зөвлөгөө, мэдээлэл авах боломжтой.
https://daatguulagch.ndaatgal.mn/#/account/login линкээр хүсэлтээ илгээх боломжтой.