Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрМэдээСайн дурын даатгуулагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 100 хувиар олгож эхэллээ

Сайн дурын даатгуулагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 100 хувиар олгож эхэллээ

Сайн дураар даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 2020 оноос эхлэн даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн 12 сарын орлогын дунджаас 100 хувиар тооцон олгож эхэллээ. Өмнө нь 70 хувиар тооцдог байсан ба тус хуулийн үр дүнд  11.3 мянган даатгуулагч эх 3.0 тэрбум төгрөгийг тэтгэмж дээрээ нэмж тооцууллаа.