Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-2461
НүүрМэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЛАВЛАГАА ҮНЭГҮЙ БОЛЛОО

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЛАВЛАГАА ҮНЭГҮЙ БОЛЛОО

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимжуулан үйлчилгээгээ улам ойртуулан ажиллаж байгаа билээ. Хэлтсийн төрөлжсөн архиваас олгодог лавлагаа, мэдээллийг үнэгүй болгон  үйлчилгээ үзүүлж хэллээ.

Тухайлбал даатгуулагч та 2006 оноос хойших нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаа мэдээллээ гаргуулан авах шаардлагатай бол харьяа сумынхаа нийгмийн даатгалын байцаагчид хүсэлт гарган 24 цагийн дотор цахимаар авах боломжтой болоо.

Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын архивыг үе шаттай цахимжуулах ажил хэрэгжиж байгаа бөгөөд 1995-2006 оны архивын баримтуудыг цахимжуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд бүрэн цахимжсан жилүүд буюу 2006 оноос хойших лавлагаа мэдээллийг даатгуулагч та үнэгүй гаргуулах авах эрхтэй боллоо.