Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-2461
НүүрМэдээЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНТ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНТ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

Зуунмод сумын ЗДТГ, 6 багийн тайлант өдөрлөгт Төв аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олон оролцож иргэдэд Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг таниулах, үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх, нийгмийн даатгалын ач холбогдол, тэтгэвэр тэтгэмжийн талаар ойлголт өгөх хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг тайлбарлан мэдээлэл зөвлөгөөг үзүүлж ажиллалаа.