Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрМэдээБаянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний төв шат дамжлагагүй үйлчилнэ

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний төв шат дамжлагагүй үйлчилнэ

Засгийн газраас 2019 оныг ”Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас “Танд ойрхон, найрсаг үйлчилгээний жил” болгон зарласан. Энэ хүрээнд Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нэг цэгийн үйлчилгээ, зөвлөгөө мэдээллийн төвийг өнөөдөр /2019.03.13/ нээж, иргэдэд хүргэх үйлчилгээнийхээ чанар хүртээмжийг улам сайжруулах нөхцөл бүрдлээ.

Баянзүрх дүүргийн хувьд 350 мянга гаруй оршин суугч, 5000 гаруй ажил олгогчтой, албан журмын даатгалд 103 мянга, сайн дурын даатгалд 21,9 мянга, эрүүл мэндийн даатгалд 195 мянга гаруй даатгуулагчийг хамруулан, өдөр бүр 1500 гаруй даатгуулагчид үйлчилгээ үзүүлэх, сар бүр 38.5 мянган өндөр настанд тэтгэвэр, 27 мянга орчим даатгуулагчид тэтгэмж олгох үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг өргөн хүрээнд хүргэдэг хэлтэс юм.

Иргэд, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын байгууллагаас үзүүлэх бүх төрлийн үйлчилгээг нэг дороос шуурхай, хүлээгдэлгүй хүргэх зорилгоор тус төвийг Дэлхийн банкны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр тохижуулан, сүүлийн үеийн техник хэрэгслээр хангаж, тохилог таатай орчинд иргэд даатгуулагчдад үйлчилж эхэллээ.

Нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс даатгуулагч, тэтгэвэр авагч, аж ахуйн нэгж байгууллагууд нийгмийн даатгалын бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтойгоос гадна банк, нотариатын үйлчилгээг багтаасан байна. Мөн цахимаар өргөдөл, гомдол хүлээн авч хариу өгөх, иргэний үнэмлэх, хорооны тодорхойлолтыг цахимаас харах, нийгмийн даатгалын архивын лавлагааг иргэдээс шаардахгүй байхаар зохион байгуулж үйлчлэх юм.

Ингэснээр иргэд даатгуулагчдад үйлчилгээ илүү ойртож, шат дамжлага багасах давуу талтай.