Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7027-4004
НүүрМэдээБАЯНДЭЛГЭР СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БАЯНДЭЛГЭР СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын газар 2024.06.06-ны өдөр “Баяндэлгэр сумын малчдын зөвлөгөөн” арга хэмжээнд оролцон “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулж, 160 гаруй малчид, иргэд, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын ач холбогдол, хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллав.